Giải pháp thiết kế phần ngầm của tòa nhà Iris Garden

Khối công trình Iris Garden được phân chia thành phần ngầm, khối đế, khối chung cư. Cụ thể về thiết kế của từng phần đều được chủ đầu tư công khai minh bạch tới khách hàng về các thông số kỹ thuật.

Tầng hầm để xe Iris Garden – Minh họa

Giải pháp thiết kế phần ngầm Iris Garden

Phần ngầm của công trình Iris Garden ngoài là nơi bố trí để xe cho cư dân tòa nhà. Còn sử dụng để bố trí các phòng kỹ thuật của chung tòa nhà như kỹ thuật điện, kỹ thuật nước, hệ thống thông gió, bể tự hoại. 

  • Tầng Hầm 3:

+ Diện tích tầng hầm 3: 994 m2

+ Tầng kỹ thuật cao : 3.3m

+ Tầng hầm để bố trí bể phốt và trạm xử lý nước thải chung tòa nhà.

     *Tầng Hầm 2:

+ Diện tích tầng hầm: 15.503 m2

+ Tầng hầm 2 được sử dụng mục đích để xe ô tô và xe máy cao: 3.3 m.

Tại hầm 2 của chung cư Iris Garden ngoài bố trí toàn bộ để xe ô tô cho cư dân tòa nhà. Cũng như hầm 3 còn để các phòng kỹ thuậ như điện, nước, bể nước sinh hoạt, thông gió. Ngoài ra hầm 2 chung cư Iris Garden còn được bố trí hệ thống rãnh thoát nước mặt ngoài. Hệ thống rãnh này được thu vào hố thu nước và bơm lên khi cần sử dụng. Đường dốc cho xe ra vào hầm 2 gồm 3 đường dốc lên và xuống chung nhau. Độ dốc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về độ an toàn. Cabin cho bảo vệ được bố trị tại ngay chân đường dốc mỗi hầm. Cabin này được chế tạo sẵn để có thể di chuyển được khi cần thiết.

  • Tầng Hầm 1:

+ Diện tích tầng hầm: 15.503m2.

+ Tầng hầm dùng để xe ô tô và xe máy chiều cao: 3.3m. Khu vực hầm bên trong trong các tòa nhà cao 4.2m

Cũng như tầng hầm 3 và 2, tại hầm 1 cũng được bố trí chỗ để xe cho cư dân tòa nhà. Các phòng kỹ thuật của tòa nhà như trạm bơm nước, kỹ thuật điện, phòng quản lý an ninh của tòa nhà, hệ thống thông gió với bên ngoài. Tầng hầm 1 cũng được bố trí hệ thống rãnh thoát nước mặt, được thu vào hố nước và bơm lên khi cần.

Trong tầng hầm 1 ngoài bố trí là nơi để xe cho cư dân tòa nhà mà còn bố trí các phòng kỹ thuật của toà nhà như kỹ thuật điện, trạm bơm nước, phòng quản lý an ninh của tòa nhà, thông gió. Tầng hầm 1 còn có bố trí hệ thống rãnh thoát nước mặt, hệ thống này sẽ được thu vào hố thu nước và bơm lên khi cần. Đặc biệt hầm 1 còn có ga thu nước sàn được đặt tại những vị trí hợp lý để thu nước trên sàn xuống tầng hầm 2 và bơm ra ngoài.

03 đường dốc cho xe ra vào hầm chung rộng từ 5.5m – 6.1m. Cabin bảo vệ bố trí tại chân đường dốc hầm, được chế tạo sẵn có thể di chuyển được khi cần thiết. Rãnh cắt nước đều được bố trí tại đỉnh và chân của đường dốc. Nhằm tránh cho nước mưa chảy vào tầng hầm. 

Xem thông tin tin Iris Garden: http://chungcuirisgarden.com/

Hotline: 0978 322 388